Diplomové práce Theses (KPV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 163
Štěničková, Monika
Analýza toku hodnoty vybraného výrobku

The main focus of the diploma thesis is an analysis of production process of selected product and aplication of VSM method in Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. The first part of the thesis maps current state of the production process and identifies weak spots. The secon...

Froněk, Michael
Využití snímacích systémů v průmyslové automatizaci

The thesis deals with industrial automation, especially with industrial robots. The theoretical part describes the possibilities of automation and types of sensor solutions. The practical part describes the creation of a robotic program using sensing systems. In conclusion, tests are performed&#x...

Průcha, Jan
Plánování výroby s využitím systémů APS (Advanced Planning and Scheduling)

Aim of this thesis is introduction of APS systems. Other aims are the analysis of the chosen method for APS and design an own algorithm from APS operating on data from own database.

Fousek, Lukáš
Zlepšení činnosti výrobní linky BEV2013

The main goal of this thesis is to analyze the production line and increase the overall production performance with use of common methods of industrial engineering. Secondary goal is to decide if final increased line production performance is acceptable or not in relation to a...

Wolf, David
Zlepšení využití strojů standardizací přestaveb

Diploma thesis aims to reduce changeover time of production line. Theoretical part of thesis is dedicated to knowledges from standardizing work and SMED method. Analytical part of thesis contains analyses of changeover time and design of new standardized workflow. Last part of diploma&#...

Thürl, Tomáš
Využití možností vzdálené asistence v rozšířené realitě

This diploma thesis contains a study of remote assistance and augmented reality. It describes possibilities of combining remote assistance in augmented reality and proves the concept in practice.

Hladký, Kristián Dominik
Hodnocení produktu pomocí indexů způsobilosti procesu

The diploma thesis researches methodologies of process capability indices calculation according to bibliography, customer and supplier and compares them to each other. With selected component Worm Housing have been made sampling, workpiece measurement and indices calculation according to different met...

Rybnikár, Filip
Změna uspořádání výrobní jednotky ve vztahu k charakteru výroby

The thesis is focused on the spatial arrangement of the production unit. The introductory part deals with mastering important theoretical knowledge relating to production systems, spatial arrangement and design of production units, which are later used in the practical part. This section...

Herianová, Eva
Aktuální problémy implementace iniciativy Průmysl 4.0

This thesis deals with actually problems of implementation of Industry 4.0 initiatives. The aim is to detect problems of implementation and propose solutions for their elimination. In the theoretic part deal with the meaning of the term Industry 4.0 and introducing this initiative ...

Procházka, Aleš
Redukce průběžné doby koncové výroby brýlových skel

This diploma thesis is based on solving of real problem in production of spectacle glasses, assigned by company Rodenstock s.r.o. in Klatovy. The expected result is mapping of the specified production process sections and uncovering substantial deficiencies of manufactore which prolonged tim...

Vojtová, Andrea
Návrh způsobu kalkulace lakovacího střediska

The thesis explains the costing system for pricing of varnished parts in INOTECH Inc. It points out the issue of costing and the associated cost identification. There is an analysis of the current state of the paint shop, a detailed analysis of the cost structure and ...

Pačisková, Karolína
Využití biomechanických systémů pro hodnocení fyzické zátěže

This thesis is focused on comparison of two instruments for measuring the electric potential in muscles during physical exercise in different positions. The first part desribes the theory and legislation needed to understand and evaluate measurements. The practical part introduces the ...

Kovařík, Matěj
Digitalizace prostor univerzitního kampusu s pomocí laserového skenování

This diploma thesis is focused on digitisation of a part of university campus using 3D laser scanning. The result of this thesis is an extensive point cloud which will be used for other applications. In the thesis, a way of laser measuring, a description of measuring ...

Hajný, Martin
Analýza zmetkovitosti a návrh opatření ke zvýšení efektivnosti ve vybrané společnosti

The aim of this thesis is to analyze rejection rate in a corporation producing components for the aerospace industry. In first place, the submitted work analyzes existing system of quality management and subsequently maps the production process, reveals weaknesses in manufacturing and,...

Sladký, Richard
Optimalizace uspořádání výrobních linek s ohledem \nl{}na produktivitu práce

The theoretical part of this thesis explains the terms production, production line and labor productivity. In the practical part there is an analysis of the current state, ie the description of both studied production lines and defining the main problems and shortcomings of the...

Szitás, Jan
Zhodnocení nasazení Manufacturing Execution System ve Škoda Transportation a.s.

This master's thesis deals with description and evaluation deployed IS - Manufacturing Execution System in company ŠKODA TRANSPORTATION a.s. By analysing each anticipated aspect of the system the level of its fulfilment is reflected using proper techniques. The thesis contains an evaluat...

Zacharda, Karel
Návrh prostorového uspořádání a racionalizace pracovišť \nl{}pro nový výrobní program

The thesis contains a theoretical basis on which the practical project is based. The subject of the project is a design of a new layout of a small assembly and storage hall, including a new warehouse design and design of new assembly workplaces. The project was being...

Bortlík, Ondřej
Návrh a vizualizace nové montážní linky \nl{}ve společnosti Air Power s.r.o.

This diploma thesis contains design of assembly line with visualization in visTable software. Also deals with solutions of operating time with their balancing. In diploma thesis were also made calculate capacity calculations with respect to the customer requirement.

Gregorová, Patricie
Implementace metody SMED ve vybraném podniku

The aim of the diploma thesis is to optimize and standardize tool exchange times when the production orders are changing. The theoretical part serves as the cornerstone for the implementation of the SMED method, which is subsequently applied in the practical part of the thesis...

Hnátová, Ilona
Návrh systému měření výkonnosti vybraného podniku a jeho rozvoj

The diploma thesis deals with the proposal of measuring the performance of the company Elitex Nepomuk, a.s. and its development. The main aim is to create and analyze the performance of the company. For the evaluation of this issue was chosen the pyramid decomposition of ...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 163