Diplomové práce Theses (KPV) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 185
Krákora, David
Porovnání technických řešení virtuálního tréninku

This diploma thesis is focused on the comparison of two technologies in terms of utilization for virtual training. Two identical virtual assemblies were created for the possibility of comparison. Both of them were implemented on individual technologies. Subsequently, a study was designed...

Kubr, Jan
Praktická implementace návodek

The aim of this work is to get acquainted with the concept of virtual reality, to describe this concept using literature and to compare software for working with virtual reality. The work describes the possibilities of using virtual reality and the various types of instruction...

Jamrich, Milan
Vliv firemní strategie na výkonnost podniku

The diploma thesis contains a theoretical basis of information, dealing with the issue of company strategy and measuring its performance. The theoretical part provides the basis for the processing of the application part, in which important parameters and indicators for determining the ...

Sobota, Michal
Tvorba pracovních postupů pro konstrukční procesy

Diploma thesis deals with the analysis of design processes in the company Siempelkamp Bohemia. Using a suitable program, map the processes and use selected method to improve engineer processes. The aim of the work is reveal waste in non-production processes, eliminate wastes found ...

Pitoňák, Marek
Snížení technických prostojů montážní linky

The diploma thesis focuses on reducing the technical downtimes of the assembly line. First to analyze the technical problems of the line and select the problematic process. Furthermore, the design, selection and implementation of functional measures, including economic evaluation.

Černý, Michal
Ergonomická analýza montážní linky

The diploma thesis contains an ergonomic analysis of the assembly line at the company Mubea, s.r.o. The theoretical part focuses on ergonomics, occupational diseases and ergonomic analysis. The practical part anal-yses the production line from both a static and a dynamic point of v...

Kejšar, Jiří
Řízení skladu náhradních dílů

Diploma thesis performs analysis of spare parts warehouse for injection molds for plastic injection molding. The spare parts warehouse was subjected to ABC and XYZ analysis based on spare parts consumption data from 2019 using data from the tool shop's internal information system.&#...

Titěra, Pavel
Zavedení systému údržby ve výrobním podniku

In the theoretical part, the diploma thesis first brings a view of maintenance as a whole and its possible solutions in practice. Based on these findings, it also describes in the practical part a proposal to optimize maintenance in an industrial enterprise, by analyzing its&#...

Král, Filip
Zvýšení efektivity práce na výrobní lince

This thesis deals with increasing the efficiency of work on the production line. The first part is devoted to the theory of production, including production lines and factors affecting work efficiency. The second part of the thesis analyzes the current state of the production ...

Lávička, Roman
Grafický modul vizualizace a vyhodnocení naměřených \nl{}dat v Labview

This diploma thesis deals with programming and implemetation of a graphic module for visualization and evaluation of measured data in Labview. The theoretical part contains basic concepts, description of laboratory measurements, introduction of Robert Bosch company and Labview progr...

Albl, Jakub
Návrh montážní stanice ve vztahu k nové produktové řadě

To cover production of a newly designed evaporator in sufficient volume. To retrofit an older assembly station for production of newly designed product HP. Design of a new assembly station dedicated only for a new product. To compare retrofitted station with three new designs ...

Vildman, Aleš
Analýza a racionalizace přestaveb výrobní linky

The diploma thesis deals with the analysis of the current state of changeovers of the production line in a selected company and their subsequent optimization. The theoretical part describes selected methods of industrial engineering, including the SMED method, which is applied in the&#x...

Wieser, Jan
Vývoj a realizace výrobního pracoviště a tréninkového centra \nl{}pro nové zaměstnance

This diploma thesis shows how could efficient type of training and language free system of production and work organisation save cost of production and improve the production performance during the production shift.

Matyásek, Aleš
Relokace výroby

The diploma thesis contains the theoretical basis of information, from which it is further proceeded in the creation of the application part. The work deals with the relocation of the project and subsequently the process of release to serial production. During this relocation, know...

Nguyen, Anh Vu
Analýza a racionalizace procesů při konstrukci \nl{}a produkci částí etiketovacích strojů

This Master's thesis analyses and suggest some improvements on part of the label machine in the Krones AG company. The focus point is the container guiding system. In conclusion are suggestions for improvements of the ergonomics.

Kašová, Kateřina
Aplikace znalostního managementu ve vybrané organizaci

This diploma thesis aims at applying the Knowledge Management characteristics into the Formula Student university racing team. The first part is focused on defining the theoretical aspects of Knowledge Management and their contemporary application within the team. The second part is mostly&#...

Černík, Tomáš
Ergonomická analýza vybraných montážních pracovišť

The diploma thesis deals with ergonomic analyzes of selected assembly workplaces. In the first part, the work focuses on a theoretical description of the problem. The second part contains analyzes of the current state of workplaces and their results. Subsequent proposals to improve ...

Procházková, Tereza
Analýzy připravenosti podniku na nové trendy v Industry 4.0

This diploma thesis focuses on the evaluation of readiness to adopt the concept of Industry 4.0, analyzes the current evaluation models and deals with the creation of a checklist for the evaluation of Industry 4.0 in the company ept connector s.r.o. It then focuses in mor...

Kantová, Kateřina
Návrh na zlepšení procesu změnového řízení \nl{}ve vybrané společnosti

The diploma thesis is focused on a proposal to improve the process of change management in a selected company. The developed theoretical resources defined the basic terms, contexts and concepts that are related to change management. Other parts of the thesis contain a description&#...

Gryga, Michal
Implementace rozšířené reality do procesu svařování

This thesis deals with problematics of visual inspection in Magna Seating Pilsen, which deals with welding of parts for automotive industry. The research part is focused on studies that combine augmented and virtual reality with welding and output control. The next parts are devote...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 185