Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 211
Mezuliánik, Jan
HVOF žárové nástřiky na bázi niklu a jejich obrobitelnost

The main goal of the bachelor thesis is to describe the technological process of making a functional surface using a thermal spray, beginning with the surface preparation up to the final machining. Additional goal is to learn more about machining with linear cutting&#x...

Kreps, Radek
Vliv nanášení prášku na proces tisku

The thesis contains an analysis of the current state of powder recoating during the DMLS additive manufacturing process. An experiment was performed on printing device EOS M290 for three different parameters of dosing factor. The main results are a comparison between measured data ...

Šimice, André
Návrh přípravku pro obrábění spodku tramvaje

The bachelor's thesis contains the processing of a machining tool for the bottom of a tram. The work describes the individual steps of the construction after the preparation of drawing documentation. All necessary information and product data were taken from Škoda Transportation a.s.

Kryštof, Vojtěch
Přesnost obrobkové sondy v závislosti na poloze v pracovním prostoru obráběcího centra

This thesis disserts on research of actual possibilities in machine tool probes offers, experiment of measurement with calibration plugs, gauge blocks and machine tool probes. Interpretation of measured aberrations via MICROSOFT EXCEL tables and visualization of measured points via AUTODESK INVEN...

Tesař, Lukáš
Ergonomická analýza pracoviště montáže ve vybrané společnosti

The bachelor's thesis contains a technical-ergonomic design of the workplace, dealing with the completion of the transport box for export, based on the results obtained from three ergonomic methods: RULA, OWAS, comprehensive checklist. The individual methods were used for the activity, w...

Janáček, Dominik
Návrh registru environmentálních aspektů v oblasti třískového obrábění

This bachelor's thesis deals with the design of an environmental aspects register in the field of machining. The work is divided into theoretical and practical part. In total, the work is divided into 5 main chapters. The result of this work are 2 types of environment...

Netrval, Vítězslav
Experimentální ověření vlivu teploty dílu při měření vybraných rozměrových parametrů

This thesis contains a description and results of an experiment that is focused on effect of temperature during the measurement. The experiment is performed on three different materials during three different temperature scenarios. The outcome is a comparison of measured values&...

Hlaváček, Štěpán
Racionalizace pracoviště podle moderních metod ergonomie

The bachelor thesis contains an analysis of the workplace in terms of ergonomics. The workplace is analyzed using modern methods of ergonomics. A questionnaire form was established, and the output is the graphic and tabular results of the questionnaire. Subsequently, ergonomic analysis ...

Böhmová, Martina
Návrh uspořádání laboratoře kolaborativního robota

This (bachelor) thesis deals with the design of the layout of the UL 211 laboratory with regard to the safety and overall ergonomics of the colla-borative workplace.

Červený, Jakub
Optimalizace technologie výroby hliníkových optických stolů

This bachelor's thesis deals with the optimization of the production of aluminium optical tables. Proposed optimization variants are verified by an experiment, which is then evaluated from a qualitative and economic point of view. The output of the work is a recommendation of a...

Ruml, Vít
Vliv rovnoměrnosti osvětlení na pracovní pohodu a výkon pracovníka

The bachelor's thesis deals with the compilation of a light map and measurement of reaction times at the assigned workplace. The work contains a theoretical and practical part. The result is light maps of the assigned workplace and a graph of the development of the sp...

Kučera, Petr
Výhody snížené hmotnosti frézovací hlavy

The work is focused on cutters made with additive technology. It describes the principle of this technology and also the advantages and disadvantages of such cutters compared to conventional ones, even on specific load calculations of individual types of cutters. It has been found&...

Knapp, Jiří
Rozbor a posouzení ergonomie fakult pro studenty FST v Plzni s pohybovým omezením

The bachelor's thesis deals with the analysis and assessment of ergonomics of faculties for students of Faculty of Mechanical Engineering in Pilsen with movement restrictions. The aim of the work is to assess the barrier-free environment at the UWB in Pilsen in Bory and to...

Porkristl, Martin
Řešení problematických míst při návrhu podpůrných konstrukcí AM dílů

Bachelor thesis is addressing the design of critical spots during metal 3D printing using DMLS on the interface of the full body and support structure of the part. Several parameters can be selected for the support structure interface, such as laser power, scanning speed, Z-of...

Veselý, Daniel
Využití SW Magics pro efektivní návrh podpůrných konstrukcí pro tištěné součásti

The bachelor's thesis is addressing possibilities in the use of the Materialize Magics software for effective construction of support structures in the production of metal components using additive manufacturing. With the help of the software, modifications of the most suitable orientation&#x...

Polata, Václav
Posouzení ergonomie poslucháren ZČU

The topic of the bachelor's thesis is the assessment of the ergonomics of the lecture halls of the University of West Bohemia. Focus on the current state of lecture halls, which use students of the Faculty of Mechanical Engineering in the study of bachelor's degree...

Dvořák, Jakub
Vliv technologie výroby na pevnost šroubů z Inconelu 718

This bachelor's thesis deals with comparison of bolts made of Inconel 718 made by additive technology and conventional technologies (machining, forming), further, it deals with optimalization of designed support structures for M12g6 bolts, ensuring the required mechanical properties, elimination o...

Půta, Tomáš
Sestavení hlukové mapy na vybraném pracovišti

This bachelor's thesis deals with the creation of a noise map at the selected workplace. The work is divided into two main sections - theoretical and practical. The result is a noise map of the selected workplace and suggested ways to reduce noise.

Bouše, Karel
Inovace řezných nástrojů monolitních a jejich experimentální testování

The theoretical part of bachelor thesis is focused on searching the most current and the most progressive solutions of monolithic cutting tools from comprehensive point of view. In the practical part innovative channel systems for liquid supplies using additive technologies were designed.&#x...

Petrych, Vojtěch
Vliv parametrů obrábění na síly při obrábění kulovou frézou strategií vlečením

This bachelor´s thesis explores the dependence between the machining parameters and cutting forces out of consideration for vibrations. The hypothesis about calming the cutting process as a result of a transverse leaning is verified through the experiment. The substance of the experiment...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 211